25.01.2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Serviciilor de întocmire a documentației de urbanism, Plan Urbanistic
Zonal (PUZ) privind evaluarea terenurilor alăturate străzii Industrială, între str. Uzinelor și

str. Vadul lui Vodă, sectorul Ciocana, municipiul Chișinău
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

25.01.2021

Planul de achiziții publice pentru anul 2021

09.10.2020

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea de hard discuri prin procedura de achiziție de valoare mică