În conformitate cu sarcinile prioritare ale DGAURF, publicăm etapele realizate în cadrul procesului de elaborare a PLanului Urbanistic General al municipiului Chișinău:

  • 18.01.2021 - A fost demarată procedura de prestare a serviciilor pentru elaborarea și aprobarea caietului de sarcini.

  • 18.02.2021 - A fost semnat contractul cu „Urban-Design” SRL.

  • 01.03.2021 - A fost elaborat caietul de sarcini.

  • 01.04.2021 - A fost publicat anunțul referitor la organizarea consultărilor publice pe pagina Primăriei municipiului Chișinău.

  • 01.04.2021 - A fost elaborată Dispoziția primarului general al municipiului Chișinău.

  • 08.04.2021 - 11.05.2021 - Au fost organizate cinci consultări publice pe grupuri țintă cu invitații expediate pe e-mail. Ca finalizare a procesului, a fost organizată și dezbaterea publică a caietului de sarcini. Au fost targetate comunități cât mai diferite și variate ca domeniu de activitate, dar cu tangețe cu Planul Urbanistic General. Au fost colectate recomandări referitoare la caietului de sarcini și a fost realizat tabelul de divergențe, ulterior au fost introduse modificări în caietul de sarcini.

  • 27.07.2021 - CMC a luat act de prevederile Caietului de sarcini.

  • 06.09.2021 - A fost publicat anunțul privind achiziția serviciilor de reactualizare a Planului urbanistic general al orașului Chișinău, inclusiv elaborarea planurilor urbanistice zonale și planurilor urbanistice de detaliu.

  • 17.11.2021 - A fost publicat anunțul despre licitația repetată privind achiziția serviciilor de reactualizare a Planului urbanistic general al orașului Chișinău, inclusiv elaborarea planurilor urbanistice zonale și planurilor urbanistice de detaliu.